Kinderopvang Oosterhout

Het vinden van een goede kinderopvang in Oosterhout kan nogal eens voor wat complicaties zorgen. Zo is niet alleen de kwaliteit van de kinderopvang van belang, je wilt ook graag de garantie dat je kindje goed wordt begeleid in zijn of haar ontwikkeling, daarbij moeten er ook voldoende waarborgen zijn op het gebied van veiligheid. Natuurlijk ga je bij de keuze voor een kinderopvang niet over een nacht ijs en wil je graag zo veel mogelijk achtergrondinformatie hebben om een goede beslissing te kunnen nemen.

Professionele en gekwalificeerde opvang van de kleinsten

Sinds de invoering van de Wet Kinderopvang is er veel veranderd op het gebied van kwaliteit en professionaliteit voor de kinderopvang. Dat is een goede ontwikkeling, immers wat het voor iedereen mogelijk om een kinderopvangbedrijf te beginnen. De nu geldende wetgeving zorgt voor een duidelijk kader waar je als ouders garanties aan kunt ontlenen. Zo zijn de medewerkers van de kinderopvang in Oosterhout een degelijke achtergrond op pedagogisch gebied en weten e vanuit hun vakkennis goed om te gaan met verschillende situaties. Kinderopvang is niet enkel het opvangen van kinderen op de tijden dat de ouder(s) afwezig is / zijn. Het gaat ook om het begeleiden van de kinderen en het stimuleren van de ontwikkeling. Omdat de kinderen vaak in leeftijd verschillen worden de activiteiten voor de kinderen aangepast aan hun leerniveau.

Dagopvang of Buitenschoolse Opvang (BSO)

Afhankelijk van de leeftijd van de kinder(en) en je persoonlijke schema kan er gekozen worden voor de dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO). In de regel is er sprake van BSO als het om een schoolgaand kind gaat. Afhankelijk van de mogelijkheden die de kinderopvang in Oosterhout je biedt, kan je kind na de reguliere schooltijd hier terecht tot je jouw kind(je) komt ophalen. Gaat je kindje nog niet naar school, dan verzorgt de kinderopvang je kind op de uren die zijn overeengekomen. Normaliter is de kinderopvang erg flexibel, een plotselinge wijzing van je werktijden hoeft dan ook vaak geen probleem te zijn.

Kinderopvangtoeslag: wanneer heb je er recht op?

Het is verstandig om altijd te kiezen voor een kinderopvang die geregistreerd is in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP). Dit betekent niet alleen dat er sprake is van een gegarandeerde kwaliteit, het vergroot de kans dat je een beroep kan doen op de kinderopvangtoeslag van de overheid. Om hiervoor in aanmerking te komen moet je, samen met een eventuele partner, voldoen aan een aantal voorwaarden:

  • Je ontvangt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Een aanvullende voorwaarde kan zijn dat er sprake is van een zorgplicht.
  • De kinderopvang of de gastouder moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen.
  • De afspraken met de kinderopvang of de gastouder moeten schriftelijk zijn vastgelegd. Deze overeenkomst moet een aantal verplichte aken bevatten zoals de uurprijs die men heeft afgesproken en het aantal uren per jaar dat je gebruik maakt van de kinderopvang.
  • Voor zowel je partner als jezelf geldt dat je de Nederlandse nationaliteit hebt. Als je dat niet hebt moet je beschikken over een legale verblijfsstatus.
  • Je hebt werk of je neemt deel aan een traject om een betaalde baan te krijgen. Dit geldt ook je partner.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *